Förslag på ökad säkerhet inom rättsväsendet

Fler vägar in i rättsväsendets yrken och ökad säkerhet för medarbetarna. Det är huvudpunkterna i det rättspolitiska program Jusek presenterar idag.

-          Skickliga jurister som vill växla karriär senare i livet ska kunna göra det. De tar med sig erfarenheter från tidigare anställningar som är värdefulla för rättsväsendet, säger Magnus Hedberg, vd i Jusek.

-          I programmet lämnar vi också konkreta förslag på att öka säkerheten för anställda inom rättsväsendet. Vi vill bland annat se permanenta säkerhetsbågar i alla domstolar, säger han.

Programmet, med 50 förslag, presenteras på ett mingel mingel i Visby där Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt, ger sina kommentarer.

Vill du närvara på Juseks mingel. Var vänlig och anmäl dig till Karin Sedvall, opinionsbildare på Jusek, 072-222 08 69.

Välkomna!

Tid: Tisdagen den 30 juni kl. 17.00-18.00

Plats: Norra Murgatan 17

Läs det rättspolitiska programmet på jusek.se

Kontakt:

Magnus Hedberg, Juseks vd, 070-665 29 13

Karin Sedvall, Opinionsbildare, 072-222 08 69

Prenumerera

Dokument & länkar