Jusek vill se snabbspår för poliser

I samband med Polisens dag föreslår akademikerförbundet Jusek att utredningsvana akademiker i större utsträckning än i dag får arbeta som poliser efter en specialanpassad utbildning. Förslaget finns med i en ny Jusekrapport med fokus på framtidens polisverksamhet.

– I dag finns det engagerade fälterfarna kriminaltekniker och mordutredare med akademisk bakgrund som hindras att fullt ut fylla en brottsbekämpande roll. Vi vill se att det särskilda snabbspåret för utredningsvana akademiker används oftare, säger Lars Modig, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S inom Polisen.

Polismyndigheten har redan i dag möjlighet att utbilda specialistpoliser men än så länge finns bara enstaka pilotprojekt. Jusek vill att snabbspåren används i större skala så att akademiker kan användas till fler arbetsuppgifter. Det skulle också betyda att fler medarbetare med polisiär grundutbildning frigörs för brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet.

Förslaget om snabbspår för specialistpoliser är ett av flera i Juseks nya rapport om framtidens polisverksamhet. Akademikerförbundet vill också se en professionalisering av polisiära utbildningar och specialistroller för att öka kompetensen och effektivisera olika verksamhetsgrenar. Utbildningar i utredningsteknik eller underrättelseverksamhet bör vara obligatoriska både för akademiker och medarbetare med polisiär grundutbildning med den typen av arbetsuppgifter.

– Oavsett utbildningsbakgrund måste alla medarbetare vara rustade för att möta vår tids mer komplexa kriminalitet. Praktiskt inriktade utbildningar av hög kvalitet för poliser som ska arbeta ute i fält är minst lika viktigt som högre utbildning för de medarbetare som verkligen behöver stöd i forskning och vetenskap för mer komplexa brottsutredningar, säger Lars Modig.

En tredjedel av Polismyndighetens anställda är civila. Många av myndighetens akademiker är medlemmar hos Jusek och arbetar som utredare, analytiker, handläggare, IT-forensiker och kriminaltekniker.

Mer information om rapporten
I Juseks rapport ”Så löser vi poliskrisen” finns flera förslag för framtidens polisverksamhet. Samtliga förslag och rapporten i sin helhet finns här.

För mer information, kontakta:
Lars Modig, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S inom Polisen
072-569 79 40
lars.modig@polisen.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar våra 87 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Taggar:

Prenumerera