Kvinnor tjänar 3 500 kronor mindre än män

Report this content

Kvinnor i Juseks medlemsgrupper tjänar i genomsnitt 3 500 kronor mindre än män i motsvarande grupper. Det visar ny lönestatistik som Jusek presenterar inför Internationella kvinnodagen. Skillnaden innebär att kvinnors andel av mäns lön är 93 procent. Störst är löneskillnaden mellan ekonomer.

Kvinnor i Juseks medlemsgrupper tjänar i genomsnitt 3 500 kronor mindre än män i motsvarande grupper. Det visar ny lönestatistik som Jusek presenterar inför Internationella kvinnodagen. Skillnaden innebär att kvinnors andel av mäns lön är 93 procent. Störst är löneskillnaden mellan ekonomer.

– Många gånger uppstår en löneskillnad redan vid anställningstillfället eftersom män tenderar att lämna högre löneanspråk än kvinnor. Arbetsgivaren har ett ansvar för att löner är sakliga och inte har samband med kön, säger Lena Emanuelsson, förhandlingschef för offentlig sektor på Jusek.

Juseks nya lönestatistik visar på stora löneskillnader mellan kvinnor och män trots att lönepåverkande faktorer rensats bort. Det innebär att löneskillnaden som presenteras är rensad för effekter av deltidsarbete, bransch, arbetsområde, erfarenhet i år, utbildningsnivå, yrke, ar-betsgivarbyte, sektor och chefsbefattning.

Störst är löneskillnaden mellan kvinnor och män bland förbundets ekonomer. Där är kvinnornas andel av männens löner 90 procent. Minst skillnad är det bland samhällsvetarna. Där uppgår kvinnors andel av lönen till 95 procent. Skillnaderna är också tydliga mellan olika sektorer. I privat sektor uppgår kvinnors andel av mäns löner till 90 procent. Det kan jämföras med kommunal och statlig sektor där kvinnors andel av lönen är 96 respektive 97 procent.

– De stora skillnaderna mellan privat och offentlig sektor hänger ihop med övriga villkor i den privata sektorn. Alla omfattas inte av kollektivavtal och avsaknad av till exempel föräldralön kan göra att löneskillnaderna mellan kvinnor och män blir större, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef för privat sektor på Jusek.

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Juseks medlemsgrupper:

  Kvinnor Män Skillnad Kvinnors andel
av mäns lön
Jusek 46 131 49 594 3 463 93%
         
Ekonomer 47 284 52 663 5 379 90%
Jurister 48 466 51 685 3 219 94%
Kommunikatörer 39 950 42 832 2 882 93%
Personalvetare 44 064 46 907 2 843 94%
Samhällsvetare 42 719 44 770 2 051 95%
Systemvetare 46 039 49 005 2 965 94%
         
Privat 49 940 55 633 5 693 90%
Kommunal 42 383 44 295 1 911 96%
Statlig 43 804 45 334 1 530 97%

För mer information, kontakta:
Lena Emanuelsson, förhandlingschef offentlig sektor
070-665 29 43
lena.emanuelsson@jusek.se 

Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor
070-665 29 64
maria.arrefelt@jusek.se 
 
Hanna Birath, pressansvarig på Jusek                                                       
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar våra 87 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Taggar: