Unga kvinnor i kommunal sektor mest stressade

Report this content

Unga akademikerkvinnor i kommunal sektor är mest stressade och minst nöjda med sitt arbete. Det visar en ny arbetsmiljöundersökning från Jusek. Undersökningen visar också att akademiker inom kommunal sektor är mer engagerade i sitt arbete än anställda inom statlig och privat sektor.

– Det stora engagemanget hos medarbetarna i kommunal sektor är positivt. Det betyder att finns goda förutsättningar att förbättra arbetsmiljön och utveckla verksamheten, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Undersökningen visar att en majoritet av de kommunalt anställda akademikerna upplever ett högt välbefinnande i arbetet. Den totala nöjdheten med arbetet är densamma som i statlig och privat sektor. Men engagemanget i arbetet är större bland anställda i kommunal sektor. Nära 80 procent av de anställda känner stort engagemang för arbetet.

Resultaten visar på tydliga skillnader mellan kvinnor och män. 63 procent av männen i kommunal sektor är nöjda med sitt arbete. Motsvarande andel bland kvinnorna är 53 procent. Könsskillnaden gäller bland annat för lön, arbetsuppgifter, närmaste chef, negativ stress och balans i livet. Minst nöjda är de unga kvinnorna. Endast 30 procent av dessa har känt sig väl till mods på arbetet de senaste dagarna.

– Välfärden måste rekrytera en halv miljon anställda under kommande år, och då främst högutbildade. Men lönepremien för akademiker minskar i kommunal sektor samtidigt som sektorn inte uppfattas som särskilt attraktiv av våra medlemmar. För att öka attraktiviteten är det därför helt centralt att arbetsmiljön förbättras, inte minst för kvinnorna, säger Daniel Lind.

Undersökningen visar att de viktigaste åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön och öka välbefinnandet i arbetet, utöver utveckling i arbetet, är:

  1. Tillhöra ett sammanhang 
  2. Utlopp för kreativitet 
  3. Verksamheten drivs effektivt 
  4. Hinna med arbetet under ordinarie arbetstid
  5. Högt i tak
  6. Chef som pratar stödjande om stress och pressen

Mer information om rapporten
Rapporten ”Högt engagemang – men för mycket stress och för lite utveckling” bygger på en enkät riktad till Juseks medlemmar. Undersökningen genomfördes i maj 2017.

För mer information, kontakta:
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek och författare till rapporten
070-665 29 90
daniel.lind@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar våra 87 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Taggar: