”Viktigt att ny rikspolischef ser helheten”

Dan Eliasson avgår som rikspolischef och blir ny generaldirektör för MSB. Med nästa rikspolischef vill Jusek och Saco-S se en mer självständig, rättssäker och effektiv Polismyndighet som står över dagspolitiken. Ledningen behöver fokusera på att fullt ut använda alla de kompetenta Sacomedlemmar som rekryterats, säger företrädare för Jusek.

– Det har varit slitsamma år för Dan Eliasson i rollen som rikspolischef. Samtidigt har närheten till politiken varit en styrka genom att han åstadkommit historiskt stora budgettillskott från regering och riksdag. Tillskotten har bland annat resulterat i nyrekryteringar av akademiker inom Polisen. Nu är det viktigt att Eliassons efterträdare får myndighetens olika delar att jobba effektivt ihop, säger Lars Modig, företrädare för Jusek och Saco-S på Polismyndigheten. 

Jusek organiserar många anställda som inte är poliser och har länge pekat på vikten av att använda deras kompetens för att frigöra tid och resurser för poliserna att ägna sig åt kärnverksamheten. Framöver vill Jusek och Saco-S se tydligare gränser mellan politik och självständig myndighetsförvaltning. 

Terrorattacken i Stockholm och helikopterrånet i Västberga är exempel på utredningar där akademiker tillsammans med poliser gjort och gör stor nytta för polisens utredningsverksamhet. Det finns behov och utrymme för experter och specialister att bidra ännu mer i Polismyndighetens viktiga uppgift. Men politiken ska hålla sig till att ge övergripande mål, inriktning och resurser och inte styra på detaljnivå.  

– Polismyndigheten ska själv arbeta fram egna karriär- och utvecklingsvägar och hantera sin arbetsmiljö. Det är inte frågor som ska komma genom uppdrag från regeringen. Med detta sagt vill vi framhålla att vi satt värde på Dan Eliassons intresse för vardagen för polisanställda, besök i verksamheterna varje onsdag och att han gentemot Saco-S inom Polisen har haft en öppen och lyssnande attityd, säger Lars Modig.

För mer information, kontakta:
Lars Modig, företrädare för Jusek och ordförande Saco-S inom Polisen
072-569 79 40
lars.modig@polisen.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Prenumerera