Mikael Damberg reser till Göteborg

Fredagen den 22 februari reser inrikesminister Mikael Damberg till Göteborg där han kommer att besöka lokalpolisområdena Hisingen, Syd och City. Den lokala närvaron är grundläggande i polisens verksamhet, och syftet med resan är att ta del av det medborgarnära arbete som bedrivs av lokalpolisområdena i region Väst.

Under besöket kommer Mikael Damberg bland annat att få inblick i Trygg-i modellen, ett initiativ för att involvera invånarna i det trygghetsfrämjande arbetet. Inrikesministern kommer även att få en redogörelse för de samverkansprojekt som polisen bedriver med andra myndigheter och ta del av flera forskningsprojekt som genomförs tillsammans med Göteborgs universitet.

Media är välkomna till en särskild avsatt tid kl. 14:00. För anmälan och information, kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Natalie Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon 072-520 54 49

Om oss

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Prenumerera