Projektering av betongstommen till Fastighetsboken i Lund

Report this content

På uppdrag av Skanska ska Finja Prefab leverera och montera betongstommen till hyresrättskvarteret Fastighetsboken i Lund. Fastighetsboken består av tre sammanhängande kvarter som ligger på idag obebyggd mark intill det stora studentområdet Delphi. Projektet består av tre huskroppar med totalt 358 hyreslägenheter samt garage i två plan. Det planeras för ytterligare ett hus på fastigheten. Fastighetsboken blir ett av Finja Prefabs största projekt hittills.

Finja Prefab är nu i full gång med projekteringen för de två första husen i projektet. Fastighetsboken byggs med miljö och klimat i åtanke: kvarteret certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Klimatkalkyler görs kontinuerligt och ligger till grund för klimatsmarta val. Skanska betonar att de bland annat väljer material och konstruktioner med lågt klimatavtryck.

- Med en betongstomme från Finja Prefab får man en trygg och hållbar byggnad, med lång livslängd. Det gläder oss att Skanska, med sin uttalade prioritering av miljö och klimat, valt att bygga med vårt stomsystem, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. Finja Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.  Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljard kronor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med en betongstomme från Finja Prefab får man en trygg och hållbar byggnad, med lång livslängd. Det gläder oss att Skanska, med sin uttalade prioritering av miljö och klimat, valt att bygga med vårt stomsystem.
Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.