Ägarförändring i KABE Group AB (publ) B-aktier

Report this content

Majoriteten av ledningen i det engelska dotterbolaget Coachman Caravan Company Limited (”Coachman”) tillika de tidigare ägarna av Coachman Group LTD har förvärvat 48 099 B-aktier från en av KABE Groups största ägare Anita Svensson.

Dotterbolaget Coachman är fortsatt framgångsrika på den brittiska husvagnsmarknaden och har under 2022 fortsatt att öka sina marknadsandelar inom premiumsegmentet.

Under första kvartalet 2022 har Coachman lanserat en ny produktgrupp, detta genom introduktionen av tre nya husbilsmodeller baserade på KABEs plattform och Mercedes motorer och chassi. Modellserien är helt anpassad för den brittiska marknaden. Husbilarna produceras av KABE i Sverige under varumärket Coachman. Detta koncerngemensamma projekt och djupare samarbete ökar synergierna ytterligare mellan Coachman och KABE.

”Att ha ledningen i Coachman som ägare i KABE Group tyder på en långsiktighet och att ledningen är dedikerad till KABE-koncernens strategiska inriktning. Coachman bidrar till KABE Groups position i premiumsegmentet och till koncernens internationella närvaro.” säger Alf Ekström koncernchef KABE Group.

För ytterligare information, kontakta Alf Ekström VD och koncernchef KABE Group AB, telefon 070-7442994.

KABE Groups huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria, Affinity och Coachman samt KAMA Fritid. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. Affinity Camper Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen. KABE Group har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen ca 3,3 miljarder kronor (2021) och antalet anställda uppgår till drygt 885 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.