Förändring i koncernledningen

Report this content

Peter Carenborn, VD i Kabe Husvagnar AB och medlem i koncernledningen, har bestämt sig för att lämna denna tjänst och därmed koncernledningen. Peter kommer tillsvidare att vara ansvarig för Kabe Adria Center i Öggestorp, konsumentförsäljning av KABE-, Adria- och Kama Fritids produkter.

Vi tackar Peter för hans insatser i Kabe Husvagnar och är glada för att han under en tid blir kvar i koncernen.

Koncernchef Alf Ekström, tidigare även VD för Kabe Husvagnar AB, kommer att ta över som VD i Kabe Husvagnar från och med dagens datum.

En rekryteringsprocess avseende en ny VD i Kabe Husvagnar kommer att inledas omgående.

Tenhult 2018-03-02

Alf Ekström

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta Koncernchef Alf Ekström, tel. 036-39 37 01 eller mobil 070-744 29 94.

Denna information är insiderinformation som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 10.00 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar