KABE Group AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

KABE Group ABs årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på www.kabeab.se. Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under "Beställ rapporter", per e-post kabe@kabe.se eller per telefon 036-39 37 00.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Linda Klinth. Telefon 036-344135.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar