Rättelse av pressmeddelande Kvartalsrapport januari – september 2019

Report this content

Rättelse avser MAR-hänvisning.

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 13.30 CET.

Nettoomsättningen uppgick till 1 911 Mkr (2 050), en minskning med 7%
Resultat efter skatt uppgick till 111 Mkr (125)
Resultat per aktie var 12,33 (13,85) 
Rörelseresultatet uppgick till 134 Mkr (157), en minskning med 15%
Rörelsemarginalen uppgick till 7,0% (7,7)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106 Mkr (-33)

 

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.