Kährs fokuserar på sex av de globala målen inom Agenda 2030

Kährs, en ledande tillverkare och distributör av golv, har i linje med sitt hållbarhetsarbete valt att fokusera på sex utvalda globala mål inom FN:s Agenda 2030: hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna och ekosystem och biologisk mångfald.

Khrs fokus p de globala mlen

Under decennier har Kährs, i samarbete med sina kunder, kommit att bli världsledande genom att erbjuda golv som lever upp till högt ställda förväntningar på kvalitet och design samt innovativa och hållbara lösningar. Hållbarhet och miljö är centrala frågor för Kährs Group. I takt med att FN:s globala mål för en hållbar framtid erkänns av industrier världen över, anpassar och integrerar Kährs sex av de globala målen i den övergripande affärsverksamheten.

”Kährs ambition är att bidra till ett mer hållbart samhälle och vi har valt dessa sex globala mål inom områden där vår verksamhet har störst påverkan. Vi integrerar dessa mål i vår affärsverksamhet och hållbarhetsplan för att ytterligare stödja vårt åtagande att erbjuda produkter som är hälsosamma och återvinningsbara, håller högsta standard och är baserade på ansvarsfullt inköpta material”, säger Christer Persson, vd och koncernchef för Kährs Group.

Pågående aktiviteter inom hållbarhet omfattar bland annat att växla över till mer hållbara interna transporter, där ett av bolagets mål är att alla interna transporter ska köras på fossilfritt bränsle. I linje med målet om hållbar energi för alla kommer företaget att fortsätta sina åtgärder för att minska energianvändningen och öka andelen energi från förnybara källor. Ett annat mål är att säkerställa hållbara inköp av råvaror och produkter.

”Vårt hållbarhetsprogram kännetecknar alla aspekter av vilka vi är och vad vi gör. Vi tar ansvar för att minimera vår miljöpåverkan genom att använda innovativa, hållbara lösningar och åtgärder”, säger Bruce Uhler, sustainability manager på Kährs.

Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 utvecklingsmålen antogs av samtliga FN:s medlemsstater år 2015. Alla undertecknande beslutade då gemensamt att arbeta för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till 2030. Läs mer på https://www.globalamalen.se/

 
För mer information, kontakta:

Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group
Tel: +46 70 364 60 30


Om Kährs Group
Kährs Group är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien och Tyskland. Koncernen har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder SEK. www.kahrsgroup.com

Taggar:

Om oss

Kährs Group är en Europaledande tillverkare och distributör av premiumgolv med starka varumärken som Kährs och Upofloor i produktportföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och Tyskland.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar