Studie bevisar att vi mår bra av trä

Nu är det vetenskapligt belagt att vi mår bra trä. Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New, som avslutades i februari 2017, visar att trä som byggnadsmaterial har en positiv inverkan på både miljö och hälsa. I projektet har industriföretag och universitet från sex länder, däribland Kährs Group, samverkat för att klarlägga effekterna av trä i inomhusmiljöer samt stimulera till ökad användning av trä i inredningar.

Vi tillbringar i genomsnitt 90 procent av våra liv inomhus. Faktorer som luftkvalitet och temperatur påverkar därmed inte bara vår hälsa, utan också vår livskvalitet. Men exakt på vilket sätt och hur mycket hade hittills inte kartlagts. I syfte att fylla igen denna lucka i forskningen startades ett internationellt forskningsprojekt år 2014 där ett antal träindustriföretag och universitet har samarbetat. Slutrapporten presenterades vid ett seminarium på Linköpings Universitet i början av mars 2017.

Forskarna i projektet konstaterar i rapporten att trä har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, är lätt att arbeta med, är förnybart och finns tillgängligt i stora mängder. Det går snabbt att bygga med, ger en bra miljö på byggplatsen, är flexibelt och ger designers stora friheter. Trä binder och lagrar dessutom koldioxid, jämnar ut luftfuktigheten inomhus och är återvinningsbart. När vi till exempel duschar eller kokar mat på spisen ökar luftfuktigheten, träet suger upp denna fuktighet och avger den sedan när luften åter blir torrare – en process som har studerats med hjälp av värmekamera.

”Förutom de rent tekniska egenskaperna har vi även mätt de känslomässiga upplevelserna av trä i till exempel vårdinrättningar genom fokusgrupper i olika länder. Det intressanta är att trä uppfattas likadant - oavsett kultur - det vill säga naturligt, varmt och trivsamt. Det har en lugnande inverkan, ger bättre akustik och luftkvalitet,” säger Mark Hughes, Professor vid Aalto-universitetet i Finland, och projektkoordinator för Wood2New.

Det övergripande målet med projektet var att bidra till att skapa konkurrenskraftiga och hållbara träbaserade interiöra produkter och system för modernt träbyggande, bland annat genom att:

  • Identifiera möjligheter och begränsningar för användning av träinventarier
  • Undersöka om och vilka effekter trä kan ha på mänsklig hälsa
  • Utveckla, designa och utvärdera koncept för hållbarhet, värdeskapande, multifunktionella träbaserade interiöra produkter och system
  • Utveckla affärsmodeller från den skapade kunskapen om trä och hälsa

Forskningsprojektet har, förutom på Aalto-universitetet, även bedrivits på Linköpings universitet, Holzforschung Austria, Norsk TreTeknisk Institutt, Building Research Establishment Ltd (Storbritannien) och Technisches Büro für Chemie - Dr. Karl Dobianer (Österrike).

”Vi hade tur att få med så engagerade partners i Europa, som till exempel Kährs Group,” säger Mark Hughes.

Projektet ingår i det internationella programmet WoodWisdom-Net+, som syftar till att stärka konkurrenskraften och hållbarheten i Europas skogs- och träindustri genom att utveckla långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer. Läs mer om projektet på www.wood2new.org


För mer information, kontakta:

Bruce Uhler, Environmental Ambassador, Kährs Group, tel: +46 70 253 04 76

Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group, tel: +46 70 364 60 30

Mark Hughes, Professor, Aalto-universitetet i Finland, tel: +358 50 512 2615
  
 

Om Kährs Group
Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 600 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com

Taggar:

Om oss

Kährs Group är en Europaledande tillverkare och distributör av premiumgolv med starka varumärken som Kährs och Upofloor i produktportföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och Tyskland.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar