Kamera genomför nyemission

Kamera genomför nyemission Styrelsen för Kamera Holding AB (publ) ("Kamera") har, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 31 januari 2001, beslutat att genomföra två nyemissioner av sammanlagt högst 34.696.320 aktier. Emissionskursen har fastställts till 1 SEK per aktie. Därmed tillförs bolaget högst 34,7 MSEK före emissionskostnader. Det tillförda kapitalet skall finansiera fortsatt tillväxt samt utveckling av produkter och mediaformat. Samtidigt genomförs en omorganisation som innebär ökad fokus på försäljning inom sport, underhållning och affärsinformation. Med den förändrade organisationen förstärks bolagets satsning på produktifierade erbjudanden i form av Internet-TV-rättigheter och applikationer, samtidigt som personalen för mobil produktion minskas. Totalt berörs drygt 20 personer på samtliga fem kontor. I samband med omorganisationen tillträder Caroline Åstrand tjänsten som VD för Kamera Interactive Stockholm AB ("Kamera Sweden"). Caroline Åstrand har under det senaste året varit ansvarig för strategifrågor inom Kamera och har dessförinnan arbetat som managementkonsult på the Boston Consulting Group. Dan Willstrand kvarstår som koncernchef. Med den nya organisationen räknar vi med att mer än fördubbla omsättningen under 2001 samt att nå lönsamhet på månadsbasis vid halvårsskiftet. Efter de genomförda nyemissionerna planeras för närvarande inga ytterligare kapitaltillskott, säger Dan Willstrand, VD för Kamera Holding AB. Den första nyemissionen omfattar högst 30.714.000 aktier. Denna emission riktas till Kameras huvudägare, grundare och institutionella investerare och är tecknad i sin helhet. I den andra nyemissionen ges registrerade aktieägare i Kamera per den 19 januari 2001, undantaget ägande som omfattades av den första emissionen och ägande som tillkom genom den första emissionen, möjlighet att teckna de nyemitterade aktierna i relationen tre nya aktier för varje helt femtal gamla aktier under perioden 8 - 20 februari 2001. Denna nyemission omfattar högst 3.982.320 aktier. Prospekt kommer att distribueras till berörda aktieägare omkring den 5 februari 2001. Styrelsens fullständiga beslut hålls tillgängligt på bolagets kontor i Stockholm. Kamera-aktien har handlats på H&Q Tech Market sedan den 23 augusti 2000. För mer information kontakta: Dan Willstrand, koncernchef tel 08-50 65 76 02 eller 0736-25 76 02, e- post: dan.willstrand@kamera.com Katharina Broberger, finanschef tel 08-50 65 76 47 eller 0736-25 76 47, e- post: katharina.broberger@kamera.com Caroline Åstrand, VD Kamera Sweden, tel: 08-50 65 76 21 eller 0736-25 76 21, e-post: caroline.astrand@kamera.com Om Kamera Kamera är ledande innovatör och partner inom Internet-TV i Europa. Vi tillgodoser våra kunders växande behov av koncept för Internet-TV genom att erbjuda ledande tekniska lösningar och en stark innehållsportfölj inom nyheter, sport och underhållning. Kameras tjänster omfattar produktion av Internet-TV, utveckling av applikationer och licensiering och distribution av innehåll för Internet-TV via e-handelsplatsen KameraOne - www.kameraone.com. Kamera har verksamhet i Stockholm, Oslo, London, Amsterdam och Paris. Bolaget är noterat på H&Q Tech Market, http://www.hq- techmarket.com, [TICKER:KAME] Bland Kameras kunder finns; Aftonbladet, AstraZeneca, Bredbandsbolaget, Chello, com hem, Ericsson, Everyday.com, Finansavisen, Handbag.com, IBC Global Conferences, Investor, Microsoft, SEB, Telia, Nettavisen, Nobelstiftelsen, MeritaNordbanken, Skandia, Snowdrops.com, Spray, Svenska Spel, Verdens Gang, Stockholm Open, Swedish Open, World Online. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar