Riktade nyemissioner genomförda

Riktade nyemissioner genomförda Kamera Holding AB (publ) ("Kamera") har under januari och februari 2001 genomfört två riktade nyemissioner av sammanlagt 34.055.993 aktier till 1 SEK per aktie. Den första nyemissionen omfattade högst 30.714.000 aktier och riktades till Kameras huvudägare, grundare och institutionella investerare. Denna emission tecknades i sin helhet och genomfördes under januari 2001. I den nu genomförda nyemissionen gavs registrerade aktieägare i Kamera per den 19 januari 2001, undantaget ägande som omfattades av den första emissionen och ägande som tillkom genom den första emissionen, möjlighet att teckna de nyemitterade aktierna i relationen tre nya aktier för varje helt femtal gamla aktier. Denna nyemission omfattade högst 3.982.320 aktier, varav 3.341.993 aktier har blivit tecknade. Därmed tillförs bolaget 34,1 MSEK före emissionskostnader. Det tillförda kapitalet skall finansiera fortsatt tillväxt samt utveckling av produkter och mediaformat. Efter de genomförda nyemissionerna planeras för närvarande inga ytterligare kapitaltillskott. Kamera-aktien har handlats på H&Q Tech Market sedan den 23 augusti 2000. För mer information kontakta: Dan Willstrand, koncernchef tel 08-50 65 76 02 eller 0736-25 76 02, e- post: dan.willstrand@kamera.com Katharina Broberger, finanschef tel 08-50 65 76 47 eller 0736-25 76 47, e- post: katharina.broberger@kamera.com Om Kamera Kamera är ledande innovatör och partner inom Internet-TV i Europa. Vi tillgodoser våra kunders växande behov av koncept för Internet-TV genom att erbjuda ledande tekniska lösningar och en stark innehållsportfölj inom nyheter, sport och underhållning. Kameras tjänster omfattar produktion av Internet-TV, utveckling av applikationer och licensiering och distribution av innehåll för Internet-TV via e-handelsplatsen KameraOne - www.kameraone.com. Kamera har verksamhet i Stockholm, Oslo, London, Amsterdam och Paris. Bolaget är noterat på H&Q Tech Market, http://www.hq- techmarket.com, [TICKER:KAME] Bland Kameras kunder finns; Aftonbladet, AstraZeneca, Bredbandsbolaget, Chello, com hem, Ericsson, Everyday.com, Finansavisen, Handbag.com, IBC Global Conferences, Investor, Microsoft, SEB, Telia, Nettavisen, Nobelstiftelsen, Nordea, Skandia, Snowdrops.com, Spray, Svenska Spel, Verdens Gang, Stockholm Open, Swedish Open, World Online. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01270/bit0001.pdf

Dokument & länkar