Kamstrup i Almedalen: Kan digitalisering och smarta elnät lösa effektbristen?

Effektbristen hotar tillväxten i städerna och kraven växer att skynda på utbyggnaden av Sveriges elnät. Hur gör vi för att reducera investe-ringsbehoven och klara både kapacitets- och effektutmaningarna? Dessa frågor kommer Kamstrups vd Patrik Nilsson att diskutera till-sammans med några av landets främsta expterter och företrädare för energibranschen, under Energidagen den 3 juli i Almedalen.   

Patrik Nilsson är ny vd på Kamstrup Sverige sedan hösten 2018 efter en tjugo år lång karriär i olika roller inom energieffektivisering. Under våren har effektbristen i stä-derna fått stor uppmärksamhet och han ser fram emot att möta några av några av branschens tunga företrädare i en givande diskussion.

- Smart mätning och analys som Kamstrup erbjuder är en viktig del av lösningen för lösa effektproblematiken. Nu behöver vi träffas och tillsammans diskutera hur vi kan ta vara på digitaliseringens möjligheter och skapa ett hållbart energisystem i framtidens smarta städer och samhällen, säger Patrik Nilsson.  

 

Medverkande:

Patrik Nilsson, vd, Kamstrup

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen

Marie Fossum Strannegård, Partner och rådgivare, EY

Alf Engqvist, vd, Göteborg Energi

 

Arrangör:

Dagens Industri, Kamstrup - Energidagen

Tid & datum: 3/7 2019 12:00 - 13:00

Evenemangskategori: Seminarium

Plats: Strandvägen 4.3

Kontakt för detta pressmeddelande: Patrik Nilsson, vd Kamstrup Sverige Tel: 076-628 56 00 pani@kamstrup.se

Om Kamstrup

Kamstrup är en ledande leverantör av lösningar för mätning och styrning av energi- och vat-tenförbrukning. Sedan 1946 har vi bistått vatten- och energibolag och fastighetsadministratö-rer i hela världen med tillförlit-lig och kostnadseffektiv mätning. Våra lösningar omfattar för-brukningsmätare, fjärravläsningssystem, ho-sting och service, dataanalys och smart grid-applikationer. Genom att förutse våra kunders utmaningar inspi-rerar vi dem till mer intelli-genta och ansvarsfulla lösningar för de samhällen de försörjer. Kamstrup har varit etablerade som en betydande leverantör till Sveriges vatten- och energisektor i mer än 25 år och driver idag en stark lokal försäljningsorganisation.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Smart mätning och analys som Kamstrup erbjuder är en viktig del av lösningen för lösa effektproblematiken.
Patrik Nilsson, vd Kamstrup Sverige