Hur ser kvinnors och mäns roller ut i bilbranschen idag?

Report this content

Spelar det någon roll om du är man eller kvinna när du ska sälja en bil? Och hur är kvinnor och män som kunder i bilbranschen? En undersökning som Kamux lät genomföra via Kantar Sifo förra året och samtal med Jeremias Heikkinen, butikschef på Kamux i Borlänge, vittnar om en positiv förändring av könsroller inom bilindustrin.

Den traditionellt mansdominerade bilbranschen kräver ett aktivt arbete för mångfald och jämlikhet. Något som Kamux är väl medveten om och arbetar för att förbättra. Förändringarnas vindar blåser dock på många håll när det kommer till skillnader mellan män och kvinnor i branschen. Jeremias Heikkinen, som jobbar som butikschef på Kamux, har sett en tydlig förändring under sina år som yrkesverksam.

– Jag skulle säga att det har skett en stor utveckling och förbättring båda bland personal och kunder. I dag är det exempelvis lika mycket kvinnan som kommer in först och tar ett avgörande köpbeslut. Tidigare har det främst varit mannen, men nu är det lika mycket åt andra hållet.

Jeremias ser även att kvinnorna i högre utsträckning påvisar en större kunskap kring flera viktiga aspekter vid köpet av bil jämfört med männen.

– Enligt mina observationer har kvinnorna oftast bättre koll på ekonomidelen. Hur räntorna ser ut, kostnader för försäkringar och skatter. Vilken bil som kommer innebära en större eller mindre kostnad i längden. Många gånger har kvinnorna mer kunskap än männen kring detta och förstår i högre utsträckning hur viktig ekonomin faktiskt är, avslutar Jeremias Heikkinen.

Vem litar vi mest på?

I Kamux undersökning som genomfördes under 2020 fick 1358 svenskar frågan vem de litar mest på, kvinnor eller män? Resultatet visar att de i åldersgruppen 35 och uppåt i hög grad litar lika mycket på båda könen men att det skiljer sig kraftigt hos de yngre. I åldersgruppen 16-34 år var det nämligen endast 61 procent som svarade att de litar lika mycket på män som på kvinnor och betydligt fler som litar mer på kvinnor än män.

– Att våra anställda vittnar om en förändring till det bättre bland våra kunder gläder oss verkligen. Det visar att arbetet för att jämna ut skillnaderna mellan könen i branschen är viktigare än någonsin. Undersökningsresultatet som visar att unga litar mer på kvinnor stärker ytterligare det faktum att kvinnor har en given roll i den här branschen, säger Tina Dahl, kommunikationsansvarig på Kamux.

För mer information, kontakta:
Tina Dahl
Communications, Kamux Sverige
Telefon: 070 325 01 21
E-mail:
tina.dahl@kamux.se

www.kamux.se

Faktaruta Jeremias:

Ålder: 29 år

Roll: Butikschef Kamux, Borlänge.

Jeremias har jobbat som Butikschef på Kamux i Borlänge sedan 2015. Under dessa år har han upplevt en stor skillnad på både kunder och anställda gällande frågan kring jämställdhet. Med en dotter på 8 månader som redan har ett intresse för bilar hoppas han på en utveckling i rätt riktning för kvinnor i bilindustrin.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Kamux i februari/mars 2020 i form av en webbenkät. Den är statistiskt säkerställd och representativ på riks- och länsnivå. Totalt har 1358 personer i Sverige mellan 1674 år deltagit i studien.

Vem litar du mest på, män eller kvinnor?

Totalt 1634 år 3555 år 5679 år
Män 3 % 5 % 2 % 2 %
Kvinnor 12 % 20 % 9 % 8 %
Jag litar lika mycket på alla kön 73 % 61 % 78 % 80 %
Jag litar inte på någon 8 % 10 % 9 % 6 %
Vet ej 3 % 4 % 2 % 3 %

Om Kamux

Kamux är en affärskedja, specialiserad på handel med begagnade bilar och relaterade tjänster, som vuxit snabbt. För att kunna ge kunderna den bästa upplevelsen var som helst och när som helst kombinerar Kamux internethandel med ett utbrett butiksnät. Förutom via digitala kanaler är företaget verksamt med 78 butiker i Finland, Sverige och Tyskland, varav 20 butiker i Sverige. Sedan starten har företaget sålt över 300 000 begagnade bilar, varav 60 657 såldes under 2020. Kamux redovisade för år 2020 en omsättning om 724,1miljoner Euro. Omvandlat till heltidsanställningar sysselsatte Kamux i genomsnitt 713 personer under 2020. Företagets aktie är listad på Nasdaq Helsingfors. Läs mer om Kamux Corporation på www.kamux.com (på engelska).

Prenumerera