Kancera presenterar på cancer-seminarium i Boston.

Kancera presenterar företaget och sina projekt vid ett seminarium på Cambridge Innovation Center i Boston (USA), fredagen den 27:e april, 2012. Seminariet har det övergripande temat "Lead Generation and Structure-Based Drug Design in Cancer Research".

Dr Martin Norin, operativ chef på Kancera, kommer att beskriva hur strukturell kemisk information och interaktivitet mellan klinisk expertis och den industriella kapaciteten inom läkemedelsutveckling hos iNovacia, Kanceras dotterbolag, starkt bidrar till en positiv utveckling av Kanceras PFKFB3- och ROR-projekt.

På seminariet presenterar också Professor Stefan Knapp, Chef för Chemical Biology vid Structural Genomics Consortium (SGC) i Oxford, England, och Dr Charles Kung, Senior Scientist vid Boston-baserade Agios Pharmaceuticals.

För mer information om arrangemanget vänligen se http://inovacia.se/boston-seminar.

Om Kancera AB (publ)Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancereffektmodeller för att bättre kunna förutse läkemedelskandidaters effekt i patienter. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1000.  Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.com/

Taggar:

Om oss

Om Kancera AB (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 16 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Prenumerera

Dokument & länkar