• news.cision.com/
  • KappAhl/
  • Hållbarhet i varje strategiskt beslut – idag släpper Kappahl hållbarhetsrapporten för 2021

Hållbarhet i varje strategiskt beslut – idag släpper Kappahl hållbarhetsrapporten för 2021

Report this content

Idag släpper Kappahl sin hållbarhetsrapport för 2021. En rapport som berättar om ny klimatstrategi, ny uppförandekod och nya samarbeten som tydligt visar att man tar hållbarhetsfrågorna på allvar.

– Under året har vi lyft in hållbarhetsdirektör Sandra Roos i koncernledningen. Med Sandras närvaro kan vi nu i ett tidigt skede säkerställa att vi fångar hållbarhetsaspekten rätt i varje strategiskt beslut, säger Kappahls vd Elisabeth Peregi.

– Genom att min roll har placerats i ledningsgruppen kan vi komma snabbare fram i vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet är ingenting som läggs på i efterhand utan vi kan direkt stämma av besluten mot vår affärsidé att erbjuda prisvärt och ansvarsfullt mode, säger Sandra Roos.

Att vara en modekedja som agerar hållbart kräver anpassning. Därför har Kappahl tagit fram en klimatstrategi med målet att växa och ändå halvera sitt klimatavtryck till 2030. Det gäller hela kedjan från design, till produktion, till användarfasen. Bland annat genom att byta till förnybar energi i produktionen, erbjuda cirkulära lösningar samt välja marknader som inte kräver flygtransport.

– Kappahl ska växa och samtidigt ligga i linje med Parisavtalet. Vi ska nå våra ekonomiska tillväxtmål men våra koldioxidutsläpp ska sjunka varje år. Därför är det glädjande att 2021 var ett rekordår försäljningsmässigt trots sjunkande utsläpp, säger Sandra Roos.

Ett viktigt fokus är plaggens livscykel, från tillverkning till återvinning då de är uttjänta.

– I framtiden måste framgångsrika företag också vara hållbara. Vi behöver ha en lönsam affärsmodell med färre plagg i omlopp och kunna erbjuda en långsiktig garderob med cirkulära lösningar, säger Elisabeth Peregi.

För att värna om redan producerade plagg inledde Kappahl 2021 samarbete med både Hyber för Newbie, och Hack Your Closet för dam. Två aktörer som förlänger plaggens livslängd genom uthyrning.

Under 2021 förnyade Kappahl även sin uppförandekod, Sustainability Commitment. Avtalet innebär att hela värdekedjan är skyldig att säkerställa mänskliga rättigheter och klimatarbete i alla sina led. Såväl Kappahl som dess leverantörer och leverantörerna till dem.

– Med avtalet vill vi att våra leverantörer ska känna drivkraften i att vi tillsammans kan skapa långsiktiga relationer och vara en schyst affärspartner för varandra, säger Sandra Roos.

Under året signerade Kappahl The International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, som säkerställer textilarbetarnas villkor och att man bara arbetar med godkända fabriker.

Hållbarhetsrapporten finns att läsa på Kappahls hemsida.

För mer information och bilder kontakta
Mikaela Månsson, kommunikatör. Tel 070-471 55 67, mikaela.mansson@kappahl.com

”Kappahl finns till för att hylla mångfalden i vardagen”. Vi vill bidra till att bredda definitionen av mångfald till att inkludera många olika sätt att leva – som ger alla friheten att vara sitt sanna jag, alltid.

Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 370 Kappahl- och Newbie-butiker samt Shop Online i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Storbritannien.

Kappahl-teamet består av 4 000 kollegor på 400 arbetsplatser i tio länder med olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Den gemensamma drivkraften är att erbjuda mode som passar livet för många människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag är 75% av sortimentet producerat i mer hållbara material. Målet är att 100% ska vara producerade i mer hållbara material senast år 2025.

Mer information på kappahl.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Kappahls hållbarhetsrapport för 2021 berättar om ny klimatstrategi, ny uppförandekod och nya samarbeten som tydligt visar att man tar hållbarhetsfrågorna på allvar.
Twittra det här

Citat

– Kappahl ska växa och samtidigt ligga i linje med Parisavtalet. Vi ska nå våra ekonomiska tillväxtmål men våra koldioxidutsläpp ska sjunka varje år. Därför är det glädjande att 2021 var ett rekordår försäljningsmässigt trots sjunkande utsläpp.
Sandra Roos, hållbarhetsdirektör Kappahl