KappAhl ansöker om avnotering och senarelägger årsstämma

Report this content

Mellby Gård AB förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende KappAhl AB (publ) ovillkorat den 7 oktober 2019. Till följd av att Mellby Gård AB kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i KappAhl AB (publ) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget, har styrelsen fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet har styrelsen för KappAhl även beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 6 december 2019. 

Mellby Gård AB (”Mellby Gård”) förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) ovillkorat den 7 oktober 2019. Styrelsen för KappAhl har idag, på begäran av Mellby Gård, fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Med anledning av beslutet om att ansöka om avnotering har styrelsen för KappAhl beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 6 december 2019. Styrelsen avser att återkomma med nytt datum för årsstämman 2019.

Styrelsen för KappAhl har vidare idag, efter önskemål från Mellby Gård och i enlighet med separat pressmeddelande, kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 7 november 2019 för bland annat val av ny styrelse.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019 kl. 09:15 CET.  

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 58 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2018/2019 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar: