KAPPAHL BER SINA KUNDER RUNDA UPP TILL FÖRMÅN FÖR BRIS

Report this content

Under sin skolstartskampanj i augusti i år kommer KappAhl åter att lyfta temat ” Bra som jag är” och be sina kunder att bidra till barnorganisationen Bris, viktiga arbete stötta barn och ungdomar som söker stöd.

- Vi är mycket stolta över att stötta Bris viktiga arbete tillsammans med våra kunder, säger Charlotte Högberg ansvarig för att samordna KappAhls stöd till Bris. Varje insamlad krona stärker Bris, möjligheter att stötta de allt fler barn och ungdomar som kontaktar dem.

Kampanjen ”Bra som jag är”, som KappAhl drivit sedan 2012, grundar sig i en av KappAhls viktigaste värderingar – den att alla människor är olika, men lika mycket värda och duger precis som de är. Med kampanjen har man hittills bidragit med drygt tretton miljoner kronor till barnrättsorganisationer som ger barn möjlighet att prata med och få stöd av en vuxen.

Höstens "Bra som jag är"-kampanj pågår mellan 7 augusti till 3 september i alla KappAhls butiker. Då kan KappAhls kunder välja att stötta Bris, genom tjänsten Runda Upp, där kunderna kan runda upp köpesumman och skänka en extra slant till barnrättsorganisationerna, och genom produkter där del av omsättningen går direkt till Bris.

Hur har pengarna hjälpt till, Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris?
Pengarna har gjort det möjligt för oss att hjälpa och stötta barn och unga via telefon, chatt och mejl. Det är ett betydelsefullt bidrag som också gjort att vi kunnat ta barns berättelser vidare till politiker och beslutsfattare, och på så sätt ställa krav på dem att verka för alla barns lika värde och rätt att må bra. Pengarna har även inneburit att vi kunnat mobilisera samhället att tillsammans kämpa för en bättre barndom för alla barn. Stort tack, KappAhl, för stödet!

För mer information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef KappAhl.
Tel 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Om ”Bra som jag är” – stöd till barn och unga
På KappAhl tycker vi att alla ska få vara precis som de är och i vårt arbete för barn är devisen ”Bra som jag är” grunden. Alla är olika men lika mycket värda och duger precis som de är. KappAhl samarbetar med organisationer på sina försäljningsmarknader - Sverige, Norge, Finland och Polen - som stöttar barn och unga som har det tufft. Gemensamt för organisationerna är att de ger barn möjlighet att prata med och få stöd av en vuxen. I samarbetet synliggör vi barnrättsorganisationernas viktiga arbete och lyfter fram budskapet om att alla barn och unga är just bra som de är.


Våra samarbetsorganisationer

• Sverige – Bris
• Norge – Kors på halsen
• Finland – Mannerheimförbundet
• Polen – Empowering Children Foundation

”Bra som jag är” är en del av KappAhl Responsible Actions: På temat Responsible Actions stödjer KappAhl ett antal organisationer att driva frågor som bidrar till det viktiga arbetet att skapa en hållbar framtid, för människor och planet. Huvuddelen av stödet går till Bris – för barnens rätt i samhället Håll Sverige Rent – för en skräpfri närmiljö och Hungerprojektet som arbetar för att minska hungern i världen.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med över 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57% av KappAhls produkter hållbarhetsmärkta. Målet är att 100% av sortimentet ska vara i mer hållbara material senast år 2025. Det viktiga arbetet för att bidra till att skapa en cirkulär modebransch pågår i vår verksamhets alla delar. Mer information på kappahl.se/hallbarhet. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket stolta över att stötta Bris viktiga arbete tillsammans med våra kunder. Varje insamlad krona stärker Bris, möjligheter att stötta de allt fler barn och ungdomar som kontaktar dem.
Charlotte Högberg ansvarig för att samordna KappAhls stöd till Bris