KappAhl bjuder in till årsstämma

Report this content

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls torsdagen den 6 december 2018 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast fredagen den 30 november 2018, gärna före klockan 12.00. 

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

  • Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat (föreslagen utdelning om 2,00 kr per aktie) och om en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy för ledningsgruppen.
  • Valberedningens förslag är att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att sju ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelsearvode utgår med 400 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till varje övrig ledamot, att utskottsarvoden är oförändrade per styrelseledamot, att Anders Bülow, Cecilia Kocken, Göran Bille, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg och Thomas Gustafsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Anders Bülow omväljs som styrelseordförande, samt att PwC omväljs som revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Fullständig kallelse bifogas.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 10.00 CET.  

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, Kommunikationschef. Tel 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar: