KappAhl bokslutskommuniké: Starkt förbättrat rörelseresultat

"KappAhl har levererat ett bra år... Med en stabilare och mer effektiv verksamhet presterar vi en starkare bruttomarginal, en lägre kostnadsnivå och en förbättrad soliditet.”

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

Fjärde kvartalet (juni-aug) Helåret (sept-aug)
2013/2014 2012/2013 Förändring 2013/2014 2012/2013 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 185 1 148 37 4 743 4 751 -8
Rörelseresultat exklusive engångskostnader, MSEK 92 57 35 295 202 93
Rörelseresultat, MSEK 69 43 26 272 252 20
Bruttomarginal, % 59,3 57,0 2,3 60,8 59,2 1,6
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 7,8 5,0 2,8 6,2 4,3 1,9
Resultat efter skatt, MSEK 32 7 25 129 91 38
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) 0,42 0,09 0,33 1,71 1,32 0,39
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 0 15 -15 345 230 115
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade under kvartalet med 62% och för helåret med 46%.
  • Nettoomsättningen ökade med 3,2% för kvartalet och för helåret minskade den med 0,2%.
  • Försäljningen i jämförbara butiker ökade under kvartalet med 2,9% och för helåret med 0,3%.
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 2,3%-enheter för kvartalet och med 1,6%-enheter för helåret.
  • Omstruktureringskostnader om 23 MSEK avseende avveckling av olönsamma butiker i Finland och Polen belastar fjärde kvartalet.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,75 kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Vice vd och Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2014 klockan 07.30.

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 18% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Taggar:

Om oss

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

KappAhl har levererat ett bra år... Med en stabilare och mer effektiv verksamhet presterar vi en starkare bruttomarginal, en lägre kostnadsnivå och en förbättrad soliditet.
Johan Åberg, KappAhls vd och koncernchef