KappAhl halvårsrapport: Förbättrat resultat och stärkta marginaler

På en fortsatt tuff marknad har KappAhl arbetat vidare för att stärka nyckeltalen. För kvartalet redovisar vi ett förbättrat rörelse-resultat med 39 MSEK mot föregående år, bruttomarginalen är högre och vi har en god kostnadskontroll.”

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet i den fullständiga rapporten.

Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret (sep-feb)
2013/2014 2012/2013 Förändring 2013/2014 2012/2013 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148 -34 2 357 2 393 -36
Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 3 -36 39 102 69 33
Rörelseresultat, MSEK 3 -36 39 102 145 -43
Bruttomarginal, % 57,7 55,1 2,6 60,7 59,3 1,4
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 0,3 -3,1 3,4 4,3 2,9 1,4
Resultat efter skatt, MSEK -7 -64 57 55 51 4
Resultat per aktie, SEK (Not 1) -0,09 -0,85 0,76 0,73 0,82 -0,09
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -51 -51 0 74 24 50
  • Nettoomsättningen minskade med 3,0 procent för kvartalet. Ökningen i jämförbara butiker var 0,2 procent.
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 2,6 procentenheter under kvartalet.
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet är 39 MSEK högre än föregående år.
  • Soliditeten har ökat till 52,4 procent.

En presentation och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.30 på Operaterrassen i Stockholm. För anmälan till Operaterrassen gå till www.kappahl.com/presentations, där även webbsändningen visas direkt och sparas för senare visning. För att delta per telefon ring 08-5059 8261 cirka 5 min före start.

För ytterligare information
Johan Åberg,  Vd och koncernchef. Tel. 0706-09 99 73
Anders Düring, Vice vd och Finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33

För bilder och övrig information:
Charlotte Högberg, Informationschef Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Om KappAhl
KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Taggar:

Om oss

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

På en fortsatt tuff marknad har KappAhl arbetat vidare för att stärka nyckeltalen. För kvartalet redovisar vi ett förbättrat rörelse-resultat med 39 MSEK mot föregående år, bruttomarginalen är högre och vi har en god kostnadskontroll.
Johan Åberg, KappAhls vd och koncernchef