KappAhl halvårsrapport 2016:God lönsamhet och stark finansiell ställning

Utfallet av det andra kvartalet visar på en fortsatt stark finansiell ställning. Den starka bruttomarginalen är, liksom föregående kvartal, ett resultat av vår pris- och kampanjstrategi. Till det goda rörelseresultatet bidrar även lägre omkostnader i kvartalet.” 
Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Koncernens omsättning ökade under kvartalet med 1,0 procent i lokala valutor. Omräknat till SEK minskade försäljningen med 1,5 procent.
  • Bruttomarginalen har påverkats positivt av fortsatt förändrad pris-/kampanjstrategi.
  • Omkostnaderna är 3,6 procent lägre än föregående år.
  • Rörelseresultatet har förbättrats och uppgår till 31 (9) MSEK.
Andra kvartalet   (Dec-Feb) Halvår (Sep-Feb)
2015/2016 2014/2015 Förändr 2015/2016 2014/2015 Förändr
Nettoomsättning, MSEK 1116 1133 -17 2281 2307 -26
Rörelseresultat, MSEK 31 9 22 148 104 44
Bruttomarginal, % 58.6 57.8 0.8 62.2 60.6 1.6
Rörelsemarginal, % 2.8 0.8 2.0 6.5 4.5 2.0
Resultat efter skatt, MSEK 14 -3 17.0 97 58.0 39.0
Resultat per aktie efter   utspädning, SEK (not 1) 0.18 -0,04 0.22 1.26 0.77 0.50
Kassaflöde från löpande   verksamhet, MSEK 15 95 -80 104 163 -59

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2016 klockan 07.30

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Taggar:

Om oss

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Utfallet av det andra kvartalet visar på en fortsatt stark finansiell ställning. Den starka bruttomarginalen är, liksom föregående kvartal, ett resultat av vår pris- och kampanjstrategi. Till det goda rörelseresultatet bidrar även lägre omkostnader i kvartalet.
Danny Feltmann, vd och koncernchef