KappAhl halvårsrapport 2018: Utmanande kvartal med ljusglimtar

Report this content

Ljusglimtar på en negativ marknad har varit våra lägre lagernivåer och vår e-handel, som har fortsatt tillväxt i linje med den starka trenden om 30-40 procents tillväxt vi haft det senaste året...”                                  

Läs hela vd-ordet i rapporten.

  • Försäljningen under kvartalet minskade med 6,2 procent till 1 115 (1 189) MSEK och bruttomarginalen minskade med 0,1 procentenheter till 58,8 (58,9) procent. Under första halvåret har försäljningen minskat med 6,9 procent till 2 280 (2 450) MSEK och bruttomarginalen till 61,8 (62,2) procent.
  • Lagernivåerna är fortsatt lägre, 713 (806) MSEK efter andra kvartalet.
  • E-handeln fortsätter att öka med 30-40 procent vilket är i linje med tidigare trend.
  • Den ackumulerade rörelsemarginalen uppgick till 4,2 (7,8) procent.
Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret (sep-feb)
  2017/2018 2016/2017 Förändring 2017/2018 2016/2017 Förändring
   
Nettoomsättning, MSEK 1 115 1 189 -74 2 280 2 450 -170
Rörelseresultat, MSEK 5 47 -42 95 190 -95
Bruttomarginal, % 58,8 58,9 -0,1 61,8 62,2 -0,4
Rörelsemarginal, % 0,4 4,0 -3,6 4,2 7,8 -3,6
Resultat efter skatt, MSEK 5 34 -29 81 141 -60
Resultat per aktie, SEK  0,07 0,44 -0,37 1,05 1,84 -0,79
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -87 27 -114 51 189 -138

För mer information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel  031-771 56 61.
Tommy Svensson, tf. finansdirektör. Tel. 031-771 56 57.  

Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ljusglimtar på en negativ marknad har varit våra lägre lagernivåer och vår e-handel, som har fortsatt tillväxt i linje med den starka trenden om 30-40 procents tillväxt vi haft det senaste året.
Danny Feltmann, vd och koncernchef KappAhl