Kappahl kombinerar strategi för tillväxt och minskad klimatpåverkan

Report this content

Kappahls bild av en hållbar framtid innebär att människans behov av kläder är i balans med belastningen på miljön. Kappahl har tagit fram en klimatstrategi som är affärsmässigt realistisk och väl förankrad i modekedjans ambitiösa tillväxtplan. Den är samtidigt miljömässigt realistisk eftersom den ligger i linje med Parisavtalet.
      – Vi behövde säkerställa att våra framtida ambitioner linjerar med vårt klimatmål. Därför har vi arbetat fram en klimatstrategi där beräkningarna är gjorda utifrån att vi ska klara både vårt klimatmål och tillväxt, säger Kappahls vd Elisabeth Peregi.

 

Som en del i sin pågående förändringsresa, ska Kappahl ställa om till en framtida hållbar affärsmodell. Ett viktigt mål är att halvera sin absoluta klimatpåverkan till år 2030 i hela värdekedjan. Att klimatmålet är absolut innebär att Kappahl genomför en sänkning av sina årliga totala klimatutsläpp från ca två hundra tusen ton (år 2017) till ett hundra tusen ton (år 2030).
     – Att målet är absolut och att det gäller för hela värdekedjan sticker ut, säger Kappahls hållbarhetsdirektör Sandra Roos. Klimatmålet är inte satt relativt till tillväxten. Ett absolut mål innebär att vi som företag har en klimatbudget som vi behöver hålla oss inom. Och detta kan vår tillväxtplan nu hantera.

Klimatmålet gäller också hela värdekedjan och inkluderar både leverantörer och kunder, utöver utsläppen från Kappahls egna verksamhet.
     – Kappahls egen verksamhet står idag för sju procent av värdekedjans utsläpp, förklarar Sandra Roos. Men vi ser att vi i klädbranschen behöver ta ansvar för hela värdekedjan. Det handlar om vilken energi som används i alltifrån bomullsodling, tygproduktion, syfabriker och transporter på leverantörssidan, till att vi behöver stötta våra kunder i att göra hållbara val och tillhandahålla effektiva transportlösningar.

Ett delmål i Kappahls klimatstrategi är att halvera klimatutsläppen per produkt till år 2026. Siffrorna i Kappahls senaste hållbarhetsrapport visar att det genomsnittliga klimatutsläppet per produkt är 4,3 kilo koldioxidekvivalenter (år 2020).

Transparens, kvalitet och kunskap är viktiga nycklar för att nå klimatmålen

Kappahl arbetar med en rad lösningar för att nå klimatmålen, som involverar alla delar av företaget. Omställningen till en hållbar och cirkulär affärsmodell är central. Redan idag är 70 procent av Kappahls plagg tillverkade i mer hållbara material och målet är att 100 procent ska nås 2025.

Barnkläder från Kappahls varumärke Newbie går att hyra via uthyrningsföretaget Hyber, vilket gör plaggen tillgängliga för fler och gör att plaggen får ett längre liv. Newbie har i dagarna inlett ett pilotprojekt för att testa andrahandsförsäljning och Kappahl erbjuder uthyrning av dopklänningar.

Ett annat exempel är cirkulär design, plagg som designats för minskad klimatpåverkan genom hela plaggets livscykel.  Exempelvis så erbjuder Kappahls varumärke kay/day just nu en kollektion med både tidlös design i en återkommande färgskala och kvalitet för en lång livslängd. Smart design för mindre materialspill och infärgning med mindre miljöbelastning sänker klimatavtrycket. Och för att produkterna sedan ska kunna återvinnas på smartaste sätt är de tillverkade i hundra procent bomull och utan detaljer som dragkedjor och knappar.

Varumärket Minories kompletterar Kappahls barnavdelning med en ny unisex-stil. Designernas finurliga lösningar möjliggör förlängning av plaggen för att barn som växer snabbt ska kunna bära dem under en längre tid. Plaggen är tillverkade i mer hållbara material och under ansvarfulla förhållanden i nära samarbete med ett fåtal utvalda och namngivna leverantörer.

På Kappahls produktionskontor handlar klimatarbetet om leverantörsdialog för att möjliggöra ökad energieffektivitet och en övergång till förnybar energi i produktionen. Kappahl har också helt fasat ut konventionell bomull och har bara bomull som är ekologisk eller odlad enligt Better Cotton Initiatives principer. Även logistiken bidrar med sina lösningar, här har Kappahl till exempel ett förbud mot att flyga hem produkter från produktionsländerna.

I butik finns Kappahls Care for your clothes-produkter som tvättpåsar och lagningslappar som gör det enkelt för kunden att ta hand om sina plagg och förlänga livslängden. När kunden använt sina plagg färdigt kan man lämna dem till Kappahls textilinsamling för att ge varje plagg möjlighet till ett längre liv alternativt att hamna i ett återvinningsflöde.

      – Hela företaget är involverat i vår förändringsresa. Vi ser också att både Kappahl som arbetsplats och våra fem varumärken Kappahl, XLNT, kay/day, Newbie och Minories stärks av att erbjuda ett mode med lägre klimatpåverkan än motsvarande varor i samma prissegment, berättar Sandra Roos.

Fakta om Kappahls klimatarbete

Kappahls hållbarhetsarbete bär samlingsnamnet Responsible Fashion – mode med ansvar – och det omfattar hela verksamheten. Det övergripande målet är att uppnå en hållbar och cirkulär affärsmodell. Nedan några exempel på viktiga verktyg i klimatarbetet:

Kappahl använder den globala standarden Higg Index för att mäta klimatpåverkan, både på företagsnivå och på produktnivå, för att säkerställa transparens och kvalitet.

Kappahl är medgrundare till branschinitiativet STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action, ett så kallat ”action learning network”, där medlemmarna samarbetar för att dela kunskap och implementera lösningar som skapar hållbar förändring. Alla svenska textil- och modeföretag kan ansluta sig till STICA, med kravet att man åtar sig att minska sina klimatutsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en global standard för mätning, hantering och rapportering av klimatutsläpp. GHG-protokollet delar in utsläppen i tre olika ”Scope”. Scope 1 omfattar direkta utsläpp från den egna verksamheten såsom exempelvis tjänstebilar, Scope 2 de indirekta utsläppen från energi från el, värme och kyla medan Scope 3 omfattar resterande indirekta utsläpp från ex. leverantörer och tjänsteresor. Kappahl och övriga medlemmar i STICA sätter klimatmål som omfattar alla tre scopen.

Kappahls framsteg mot klimatmålet och övriga hållbarhetsarbete kan man följa i den årliga hållbarhetsrapporten. 

För mer information kontakta
Charlotte Högberg, kommunikationschef Kappahl, 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Kappahl finns till för att hylla mångfalden i vardagen. Vi vill bidra till att förändra synen på mode och bredda definitionen av mångfald till att inkludera många olika sätt att leva – som ger alla friheten att vara sitt sanna jag, alltid.

Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 370 Kappahl- och Newbie-butiker samt Shop Online i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Storbritannien.

Kappahl-teamet består av 4000 kollegor på 400 arbetsplatser i tio länder med olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Den gemensamma drivkraften är att erbjuda mode som passar livet för många människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag är 70% av sortimentet producerat i mer hållbara material. Målet är att 100% ska vara producerade i mer hållbara material senast år 2025.

Mer information på www.Kappahl.se

Prenumerera

Media

Media