KappAhl Q1: Ett starkt kvartal i en utmanande höst

Första kvartalet (sep-nov)
2013/2014 2012/2013   Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 243 1 245 -2
Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK 99 104 -5
Rörelseresultat, MSEK 99 181 -82
Bruttomarginal, % 63,3 63,3 0,0
Rörelsemarginal exklusive reavinst, % 8,0 8,3 -0,3
Resultat efter skatt, MSEK 62 115 -53
Resultat per aktie, SEK (Not 1) 0,83 2,35 -1,52
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 125 75 50
  • Kvartalets omsättning i nivå med föregående år trots en varm höst och sex butiker färre.
  • Tillväxten över rullande fyra kvartal var 2,3 (-3,9)%.
  • Kostnadsbesparande åtgärder enligt plan.
  • Starkt förbättrat kassaflöde och lägre räntebärande nettoskuld.
  • Förbättrat lager avseende såväl sammansättning som volym.

 ”…När vi nu har facit för första kvartalet kan vi konstatera att KappAhl levererar siffror i nivå med föregående år …”                           

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd:s kommentar på sidan två i rapporten.

En telefonkonferens med webbsändning för analytiker, media och investerare hålls i dag kl 09.00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-519 990 30 cirka 5 min före start. Telefonkonferensen kan även följas via webbsändning på www.kappahl.com/presentations, där sändningen sedan sparas för senare visning.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2014 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Om KappAhl
KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Taggar:

Om oss

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

”…När vi nu har facit för första kvartalet kan vi konstatera att KappAhl levererar siffror i nivå med föregående år …”
Johan Åberg, vd och koncernchef KappAhl