KappAhl Q1 2014/2015: Bra marginaler i en svag marknad

Första kvartalet (sep-nov)
2014/2015 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 174 1 243 -69
Rörelseresultat, MSEK 95 99 -4
Bruttomarginal, % 63,3 63,3 0,0
Rörelsemarginal, % 8,1 8,0 0,1
Resultat efter skatt, MSEK 61 62 -1
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) 0,81 0,83 -0,02
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 68 125 -57
  • Omsättningen minskade med -5,6% jämfört med föregående år. Marginaler och resultat är i nivå med föregående år.
  • Kostnadseffektiviseringar fortgår enligt plan.
  • Shop Online har lanserats i Norge och Finland.
  • Under perioden har åtta butiker byggts om till nya butikskonceptet.
  • Varumärket Newbie har etablerats som eget butikskoncept och öppnat sin första butik.

 
KappAhl har, som branschen i övrigt, påverkats av den varma hösten. Arbetet för högre marginaler och lägre kostnader fortgår. Vi levererar sammanfattningsvis en bruttomarginal och ett rörelseresultat i linje med föregående år.”

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd:s kommentar i den fullständiga rapporten.

En telefonkonferens med webbsändning för analytiker, media och investerare hålls i dag kl 09.00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-566 426 90 cirka 5 min före start. Telefonkonferensen kan även följas via webbsändning på www.kappahl.com/presentations, där sändningen sedan sparas för senare visning.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 19% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Taggar:

Om oss

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

KappAhl har, som branschen i övrigt, påverkats av den varma hösten. Arbetet för högre marginaler och lägre kostnader fortgår. Vi levererar sammanfattningsvis en bruttomarginal och ett rörelseresultat i linje med föregående år.
KappAhls vd och koncernchef Johan Åberg