KappAhl Q3: Förbättrat resultat och fortsatt tillväxt

Tredje kvartalet (mars-maj) Nio månader (sept-maj)
2012/2013 2011/2012 Förändring 2012/2013 2011/2012 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 210 1 146 64 3 603 3 458 145
Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 76 46 30 145 7 138
Rörelseresultat, MSEK 64 29 35 209 -93 302
Bruttomarginal, % 61,2 59,1 2,1 60,0 56,5 3,5
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 6,3 4,0 2,3 4,0 0,2 3,8
Resultat efter skatt, MSEK 32 -10 42 83 -184 267
Resultat per aktie, SEK (Not 1) 0,43 -1,46 1,89 1,25 -6,40 7,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 191 117 74 215 180 35
  • Nettoomsättningen ökade med 5,6 procent för kvartalet, varav ökningen i jämförbara butiker var 6,5 procent.
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 2,1 procentenheter.
  • Soliditeten har ökat till 47,6 procent.
  • Förbättrat rörelseresultat fjärde kvartalet i rad.

 ”Jag är mycket nöjd med att KappAhl visar ett förbättrat resultat för fjärde kvartalet i rad. Vi fortsätter att visa tillväxt med förbättrade marginaler och minskad nettoskuld…”

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet i bifogad delårsrapport.

En telefonkonferens med webbsändning för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-5055 6477 cirka 5 min före start. Telefonkonferensen kan även följas via webbsändning på www.kappahl.com/presentations, där sändningen även sparas för senare visning.

För ytterligare information Johan Åberg / Vd och koncernchef Tel. 0706-09 99 73 Claes-Göran Starud / t.f Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information Charlotte Högberg / Informationschef Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 klockan 07.30.

KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med snart 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är mycket nöjd med att KappAhl visar ett förbättrat resultat för fjärde kvartalet i rad. Vi fortsätter att visa tillväxt med förbättrade marginaler och minskad nettoskuld
Vd och koncernchef Johan Åberg