KappAhl Q3 2017/2018: Stark försäljning i maj gav ett bra kvartal

Report this content

…Försäljningen i kvartalet inleddes avvaktande men ökade gradvis. Attraktiva kampanjer och ett effektivt varuflöde har bidragit till mindre reaförsäljning och en god bruttomarginal...”     
Läs hela vd-ordet i rapporten.

  • Försäljningen under kvartalet ökade med 2,1 procent. Under perioden september-maj har den minskat med 4,0 procent.
  • Bruttomarginalen för kvartalet blev 64,5 (63,7) procent. Ackumulerat perioden september-maj blev den 62,7 (62,7) procent.  
  • Rörelseresultatet blev 121 (119) MSEK för kvartalet och 216 (310) MSEK för september-maj. 

Efter kvartalets utgång

  • Styrelsen har utsett Göran Bille till tillförordnad vd och koncernchef.
Tredje kvartalet (mars-maj) Nio månader (september-maj)
    2017/2018 2016/2017 Förändring 2017/2018 2016/2017 Förändring
   
Nettoomsättning, MSEK 1 242 1 217 25 3 522 3 668 -146
Rörelseresultat, MSEK 121 119 2 216 310 -94
Bruttomarginal, % 64,5 63,7 0,8 62,7 62,7 0,0
Rörelsemarginal, % 9,7 9,8 -0,1 6,1 8,5 -2,4
Resultat efter skatt, MSEK 94 81 13 175 222 -47
Resultat per aktie, SEK  1,22 1,05 0,17 2,28 2,89 -0,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 292 322 -30 343 511 -168

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom tf vd Göran Billes försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 07.30 CET.

För mer information:

Göran Bille, tf vd och koncernchef. Tel 0703-44 43 04.
Peter Andersson, finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Försäljningen i kvartalet inleddes avvaktande men ökade gradvis. Attraktiva kampanjer och ett effektivt varuflöde har bidragit till mindre reaförsäljning och en god bruttomarginal.
Göran Bille, tf vd och koncernchef KappAhl