Mellby Gårds förslag inför extra bolagsstämma den 7 november 2019

Report this content

Mellby Gård AB (”Mellby Gård”), som innehar över 90 procent av totalt antal aktier och röster i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”), föreslår inför KappAhls extra bolagsstämma den 7 november 2019 att nuvarande styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Göran Bille och Cecilia Kocken omväljs, att Sven Knutsson väljs som ny styrelseledamot samt att Thomas Gustafsson väljs som ny styrelseordförande. 

KappAhl har på begäran av Mellby Gård sammankallat en extra bolagsstämma den 7 november 2019 kl. 10:00 för bland annat val av ny styrelse. Mellby Gård, som innehar över 90 procent av totalt antal aktier och röster i KappAhl, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, att Sven Knutsson väljs som ny styrelseledamot, att nuvarande styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Göran Bille och Cecilia Kocken omväljs samt att Thomas Gustafsson väljs som ny styrelseordförande. Anders Bülow, Pia Rudengren, Susanne Holmberg och Kicki Olivensjö avgår som styrelseledamöter och styrelsen kommer därmed, för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, att bestå av Thomas Gustafsson (styrelseordförande), Sven Knutsson, Göran Bille och Cecilia Kocken för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid årsstämman 2018 fastställdes arvode för vardera stämmovald styrelseledamot om 200 000 kronor samt 400 000 kronor för styrelseordföranden. Mellby Gård föreslår att styrelsearvodet för vardera stämmovald styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden ska förbli oförändrat för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att det ska fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid.

Mellby Gård föreslår även att årsstämmans beslut om valberedningen upphävs. Valberedningsarbetet kommer framöver att utföras av KappAhls majoritetsägare, Mellby Gård.

Mot bakgrund av den nya ägarstrukturen i KappAhl har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten
Sven Knutsson, född 1969, har en civilekonomexamen från Lunds universitet och är bland annat styrelseordförande i Klarahill AB, styrelseledamot i Chevalier AB, Söderberg & Haak Maskin AB och OJ Holding AB (Oscar Jacobson) och verkställande direktör för Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, en division inom Mellby Gård. Sven Knutsson har sedan tidigare erfarenhet från olika branscher, bland annat från Thule, Cardo och Alfa Laval samt som CFO för Boxon. Sven Knutsson anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare i KappAhl. Sven Knutsson äger inga aktier i KappAhl.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 09.30 CET.  

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 58 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2018/2019 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Taggar: