45 procent häller ut fett i avloppet

Report this content

45 procent av invånarna i Käppalaförbundets elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm uppger att de alltid eller ofta häller ut eller diskar ur överblivet fett i diskhon efter att de har stekt mat. Det visar en undersökning som Kantar Sifo nyligen har genomfört på Käppalaförbundets uppdrag. Fett i avloppet är ett problem eftersom fettet stelnar och bildar proppar och fettberg i avloppssystemet vilket leder till stopp och onödiga kostnader. Käppalaförbundet startar nu en informationskampanj för att försöka få bukt med problemet.

Samtliga av Käppalaförbundets medlemskommuner svarar på en fråga från förbundet att de har fettrelaterade problem i sina avloppsledningsnät. Fett fastnar i ledningar och pumpstationer vilket bland annat leder till slitage och driftstopp, ökade underhållskostnader samt kostnader för akuta utryckningar och för att spola ledningar i förebyggande syfte.

Även förbundets avloppsreningsverk, Käppalaverket, har problem med fett som fastnar i verkets inloppspumpar och inloppskanal.

– Våren 2019 tog vi bort ett drygt 43 ton tungt fettberg från inloppskanalen i Käppalaverket. En slamsugbil var på plats under tre dagar och sex personer deltog i arbetet som kostade nästan 250 000 kr. De pengarna hade vi hellre använt till att utveckla reningsprocessen, säger Linda Åmand, produktionschef på Käppalaförbundet.

Kantar Sifo:s undersökning visar att en stor andel av de tillfrågade, 85 procent, känner till att fett i avloppet kan orsaka problem. De tillfrågade vet också i stor utsträckning både vad som kan hända och varför fettet orsakar problem. Trots detta uppger alltså 45 procent att de alltid eller ofta häller ut eller diskar ur överblivet fett i diskhon efter att de har stekt mat.

Käppalaförbundet startar nu informationskampanjen ”Stoppa fettpropparna!” med syfte att skapa en beteendeförändring och öka kunskapen om att fett inte hör hemma i avloppet. Kampanjen pågår under perioden 7-27 oktober.

– Budskapet i vår första delkampanj om fett i avloppet är att man ska torka ur stekpannan. Det är en enkel åtgärd som kan göra stor skillnad med tanke på att över en halv miljon människor är anslutna till avloppsledningsnätet i våra medlemskommuner, säger Susanne Carlberg, kommunikationschef på Käppalaförbundet.
 

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifo:s webbpanel under perioden 25-27 september 2019 bland 1 045 personer i åldern 16-79 år i Käppalaförbundets elva medlemskommuner. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Åmand, produktionschef
Telefon 08-766 67 00 (vxl). E-post: linda.amand@kappala.se

Susanne Carlberg, kommunikationschef
Telefon 08-766 67 00 (vxl). E-post: susanne.carlberg@kappala.se

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Mer information finns på www.kappala.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar