Aktieägares förslag inför extra bolagsstämma den 22 oktober 2019 i Karessa Pharma

Report this content

Aktieägare representerande cirka 49,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår inför Karessa Pharma Holding AB (publ):s (”Karessa Pharma”) extra bolagsstämma den 22 oktober 2019 att Kristina Lidén Mascher och Neal Meacham väljs till nya styrelseledamöter. 

Karessa Pharma har på begäran av aktieägare representerade cirka 49,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget sammankallat en extra bolagsstämma den 22 oktober 2019 kl. 10.00 för val av ny styrelse.                

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Kristina Lidén Mascher
Kristina Lidén Mascher, född 1963, är sjuksköterska, fysioterapeut och innehar en MBA. Hon är VD för MAKK Consulting AB och arbetar som konsult inom läkemedelsutveckling. Hon sitter i ledningsgruppen som QA-ansvarig på konsultbasis för Karessa Pharma och innehar konsultuppdrag som Head of Clinical Operations på Klaria Pharma Holding AB (publ).

Kristina Lidén Mascher har arbetat i läkemedelsindustrin sedan 1989 och har haft olika befattningar såsom VD, projektledare, kliniskforskningschef och kvalitetschef på Pharmacia, Astra Zeneca, Medivir, Esperion, Electa, Remedium och Ganymed.

Kristina Lidén Mascher äger 8 720 aktier i Karessa Pharma.

Neal Meacham
Neal Meacham, född 1952, är värdepappersrådgivare och innehar en bachelorexamen i sociologi och antropologi. Han är projektanställd på Securities Services på Swedbank AB (publ) med fokus på produktstrategier och administrativa tjänster inom värdepappersområdet.

Neal Meacham har arbetat med värdepappersrådgivning, kundhandeln och fond- och notariattjänstgöring i det som idag är Nordeakoncernen. Neal Meacham har vidare erfarenhet från Custody och Securities Services med huvudinriktning på värdepapperstjänster riktade mot företagskunder och institutionella kunder.

Neal Meacham äger inga aktier i Karessa Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Taggar: