Karessa Pharma Holding AB publicerar årsredovisningen för 2018

Report this content

Karessa Pharma Holding AB:s årsredovisning för 2018 är nu publicerad på bolagets webbplats.

Årsredovisningen för 2018 finns publicerad på bolagets webbplats www.karessa.se.

Årsstämma 2019

Årsstämman kommer att hållas torsdag 25 april 2019 kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxon AB, Cardellgatan 1, 114 36 Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 09:00 CEST. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se

Taggar: