Karessa Pharma meddelar idag att företagets licens stärkts genom att grundpatentet för den buckala filmen beviljas i Europa

Europeiska Patentkontoret (EPO) har meddelat ett patentgodkännande avseende patentansökan kring beredning och tillverkning av buckala filmer baserat på alginat. Beviljandet av patentet med nummer 1976562 kommer offentliggöras genom EPOs European Patent Bulletin den 21 februari 2018.

Karessa Pharma AB (”Karessa”) utvecklar effektiva läkemedel mot erektil dysfunktion baserat på en patenterad teknologi för buckal film med alginat som grundmatris. Patentet, som ägs av Uppsalagruppen Medical AB och där Karessa har en exklusiv, royaltyfri och evig licens för användning inom erektil dysfunktion är i och med beviljandet av EPO nu godkänt på alla större marknader.

I och med beviljandet av patentet i Europa har Karessas licens inom området erektil dysfunktion förstärkts. Detta innebär ett erkännande för Karessas tekniska drug delivery plattform och en ensamrätt för företagets produkter på samtliga stora och växande marknader.

”EPOs beslut är ett bevis på att vår teknologi är unik och ger oss möjlighet att utveckla, tillverka och sälja impotensläkemedel med snabbt och tillförlitligt upptag via blodet”, säger Michael Brobjer, VD för Karessa.

Patentet som redan är godkänt på de flesta marknader i världen har en giltighetstid som sträcker sig till 2026 (2029 på vissa marknader). Patentansökningarna omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EUs medlemsländer och har hittills godkänts i Sverige, USA (”notice of allowance”), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Mexico, Indien och Israel.    

Karessas licens till uppfinningen gäller i hela världen och med en exklusiv, livslång, royaltyfri licens för Karessa inom terapiområdet erektil dysfunktion ger den stora möjligheter att marknadsföra företagets mest framgångsrika projekt, K-03 vardenafil buckal film på alla stora marknader. Marknaden för erektil dysfunktion i Europa uppgår till ca 20 miljoner patienter och beräknas ha ett värde på motsvarande 12 miljarder kronor. Den globala marknaden uppgår till 40 miljarder kronor.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 januari 16.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är listad på Nasdaq First North och har Remium Nordic Holding AB som certified advisor.

Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en buckal film med vardenafil (K-03). Filmen är liten och placeras under läppen där den löses upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tas upp direkt till blodbanan. Det handlar om att enkelt få in läkemedel i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv. Detta helt oberoende av om man nyss ätit en god middag.

Impotens drabbar många medelålders män och har en ökad prevalens med ålder. Den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 40 miljarder kronor.

För mer information, se karessa.se 

Taggar:

Om oss

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.

Prenumerera

Dokument & länkar