Ledande befattningshavare i Karessa Pharma AB förvärvar teckningsoptioner i Karessa Pharma Holding AB

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att det optionsprogram som fastslogs på bolagstämman den 29 maj 2017 nu är genomfört. Av de totalt 330 000 optionerna i Karessa Incentive AB har 280 000 fördelats till ledande befattningshavare.

Karessa Pharma Holding ABs helägda dotterbolag, Karessa Incentive AB, har överlåtit 230.000 teckningsoptioner till VD Michael Brobjer och 50 000 till utvecklingschefen Erik Mascher i Karessa Pharma Holding AB.

Teckningsoptionerna emitterades genom beslut av Karessa Pharma Holding ABs årsstämma 2017. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 29 maj 2020 teckna en ny aktie för 20 kronor.

Teckningsoptionerna överlåts till CEO Michael Brobjer och CTO Erik Mascher på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att tecknings­options­programmet enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är listad på Nasdaq First North och har Remium som certified advisor.

Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en buckal film med  vardenafil (K-03). Filmen är liten och placeras under läppen där den löses upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tas upp direkt till blodbanan. Det handlar om att enkelt få in läkemedel i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv. Detta helt oberoende av om man nyss ätit en god middag.

Impotens drabbar många medelålders män och har en ökad prevalens med ålder. Den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

För mer information, se karessa.se

Taggar:

Om oss

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.

Prenumerera

Dokument & länkar