Preklinisk studie med Midazolam, Karessa, genomförd

En preklinisk farmakokinetisk studie med Midazolam, Karessa, är nu genomförd. Den visar på ett gott upptag i blodbanan från buckalt administrerat midazolam med den patenterade filmteknologin. En första analys visar på en liknande upptagsprofil som Buccolam, midazolam, Takeda. Upptaget var dock lägre för Midazolam, Karessa.

Vidare analyser kommer att utföras och arbetet fortskrider in i nästa fas med ytterligare utveckling och förbättring av Midazolam, Karessa.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 11.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33

E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Taggar:

Om oss

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.

Prenumerera