Den tidigare antagna detaljplanen för projektet Karlbergsvägen 77 har överklagats

Detaljplanen för projektet Karlbergsvägen 77 som antogs den 23 november 2017 har överklagats till mark- och miljödomstolen. Enligt Stadsbyggnadskontoret har det under överklagandeperioden inkommit två överklaganden.

Överklagandeprocessen som vanligtvis tar cirka sex månader innebär att den preliminära tidsplanen för försäljningsstart och byggnation av Karlbergsvägen 77 under första kvartalet 2018 kommer att förskjutas. Bolaget kommer att analysera överklagandeärendena och återkomma under januari med en ny tidsplanering för projektet. Som kommunicerats tidigare är överklaganden vanligt förekommande i detaljplaneprocesser och överklagande har funnits med som ett scenario i planeringen av projektet.

”Nu kommer vi noggrant följa utvecklingen av detaljplanen samtidigt som det finns delar av projektet som vi kan fortsätta arbeta med och förbereda. Med tanke på överklagandet är vi självklart nöjda med att ha säkerställt rörelsekapital och likviditet för hela 2018”, kommenterar Jens Rastad, VD för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB. 

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Avsikten är att uppföra två nya byggnader med bostadsrätter inom premium­segmentet efter att en ny detaljplan antagits. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, www.patriam.se, www.fridhemab.se.

Prenumerera

Dokument & länkar