Förstärkning av rörelsekapitalet i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB samt uppdatering kring projektet

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har förstärkt rörelsekapitalet i bolaget genom en utökad fastighetskredit om 5,0 Mkr samt ett aktieägarlån från huvudägarna Patriam och Fridhem om 3,5 Mkr. De intagna lånen används till projektets framdrift. Lånen löper med en årlig räntesats om 3.0 procent, och ska återbetalas per den 31 juli 2018 om inget annat överenskommes. Med kapitaltillskottet stärks Karlbergsvägen 77 Fastighets ABs finansiella ställning fram till och med januari 2018 för att vara redo om detaljplanen då vinner laga kraft enligt plan. Finansieringen av projektets genomförande kommer primärt ske via byggkreditiv från bank. Såsom finns beskrivet i bolagsbeskrivning inför noteringen av bolagets preferensaktie i april 2017, har huvudägarna garanterat finansiering av räntekostnader för upp till 10 Mkr per år om ytterligare behov av rörelsekapital uppstår innan byggkreditiv finns tillgängligt.

Byggnadsnämnden har antagit den nya detaljplanen för Karlbergsvägen 77 och tiden för överklagande går ut i början av januari 2018. Om det då inte inkommit några överklaganden kommer detaljplanen att vinna laga kraft. Vid ett eventuellt överklagande, och därav en försening av projektet, kommer Karlbergsvägen 77 Fastighets AB ta fram en uppdaterad projektplan, inklusive tidsplan och rörelsekapitalbehov.

Vidare har bolaget fått beviljat rivningslov för byggnaden.

I projekt Karlbergsvägen 77 planeras två moderna byggnader med cirka 90 bostadsrätter i premiumsegmentet att uppföras på adressen Karlbergsvägen 77-79 i stadsdelen Vasastan i Stockholm. 

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Avsikten är att uppföra två nya byggnader med bostadsrätter inom premium­segmentet efter att en ny detaljplan antagits. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, www.patriam.se, www.fridhemab.se.

Prenumerera

Dokument & länkar