Karlbergsvägen 77 Fastighets AB säkerställer likviditets- och rörelsekapitalbehov för 2018

Styrelsen i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har idag beslutat ta in aktieägarlån om 12 Mkr från huvudägarna Fridhem och Patriam, utöver det aktieägarlån om 3,5 Mkr som kommunicerades den 22 december 2017, för att säkerställa likviditets- och rörelsekapitalbehov under 2018. 6 Mkr tillskjuts per den 29 december 2017 och 6 Mkr kommer att tillskjutas senast den 30 juni 2018. Aktieägarlånet löper med en årlig ränta om 3,0 procent och återbetalas senast vid projektets avslutande. Styrelsen bedömer därmed att likviditets- och rörelsekapitalbehovet är säkerställt för 2018. 

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Avsikten är att uppföra två nya byggnader med bostadsrätter inom premium­segmentet efter att en ny detaljplan antagits. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, www.patriam.se, www.fridhemab.se.

Prenumerera

Dokument & länkar