Karlbergsvägen 77 Fastighets AB utreder alternativa användningsområden för bolagets fastighet

Report this content

Styrelsen för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) har idag beslutat att utvärdera alternativa kommersiella användningsområden för bolagets fastighet än bostadsutveckling. Detta inkluderar bland annat långsiktig uthyrning till skola eller kontor och även en eventuell försäljning av fastigheten.

”Som vi kommunicerade i bokslutskommunikén för 2017 undersöker vi alternativa användningsområden för fastigheten då marknaden för bostadsrätter för närvarande har ett antal utmaningar. Vi kommer nu att gå vidare med att mer konkret utvärdera sådana möjligheter”, kommenterar Jens Rastad, VD för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB.

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, www.patriam.se, www.fridhemab.se.

Dokument & länkar