Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 * Karlshamnskoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 200 Mkr (182). * Hårdnande konkurrens för affärsområde Oils & Fats har mötts med löpande produktivitets- förbättringar och fokus på kassaflöde. * Försäljning av produkter med hög förädlingsgrad ökar inom affärsområde Oils & Fats. * God resultatutveckling för affärsområde Feed Materials. * Technical Products på samma resultatnivå som föregående år trots svag konjunktur. Utdelningen föreslås bli oförändrad, 3,50 kronor per aktie. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00820/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00820/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar