Bolagsstämma i Karlshamns AB

Bolagsstämma i Karlshamns AB Vid ordinarie bolagsstämma i Karlshamns AB (publ) idag fattades följande beslut. Styrelse Samtliga styrelseledamöter Håkan Hellmo, Clas Eriksson, Jerker Hartwall, Gösta Wiking, Mikael Ekdahl och Melker Schörling omvaldes. Arvode till styrelsen skall oförändrat utgå med tillhopa 900.000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling till styrelsens ordförande. Utdelning Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 29 april 2003. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början måndagen den 5 maj 2003. Nomineringskommitté Stämman beslutade att inrätta en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Melker Schörling, Håkan Hellmo och Tor Marthin, AMF Pension, valdes till ledamöter av nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004. Stämman upplystes om att styrelsen inrättat en revisions- och en ersättningskommitté i syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete i dylika frågor. För ytterligare information kontakta Stefan Sjölin, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 0454-826 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01920/wkr0002.pdf

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar