Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - september 2002 Karlshamnskoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 151 Mkr (138). · Hårdnande konkurrens för enklare oljor och fetter på den nordiska och västeuropeiska marknaden. Försäljningen av produkter med hög förädlings- grad fortsätter att öka inom affärsområde Oils & Fats. · Fortsatt stark resultatutveckling inom affärsområde Feed Materials. · Tillfredsställande resultat trots svag konjunktur för Tekniska Produkter. · Karlshamns förvärvar Raisio's industrimargarin- försäljning i Sverige. · MARKNAD Råvarupriserna har ökat under 2002 och den svenska kronan har stärkts mot såväl dollar som euro. Kronförstärkningen har endast marginellt påverkat årets resultat. På grund av stigande priser på kakaobönor har även kakaosmörpriserna ökat sedan årsskiftet. Den senaste månadens kraftiga prisuppgång har berott på de rådande omständigheterna i Elfenbenskusten, som står för cirka 45 % av världens kakaoproduk-tion, har haft stor påverkan på kakaosmörpriserna under den senaste månaden. Hårdare konkurrens inom vegetabiloljeindustrin på enklare oljor och fetter har främst påverkat marginaler i Norden och Västeuropa negativt. Volymutvecklingen i Östeuropa har varit god. Efterfrågan på vegetabiliska foderråvaror har fort-satt att öka. Marginalerna för rapsoljeutvinning har legat kvar på förra höstens höga nivå även under årets första nio månader. Konjunkturnedgången inom verkstadsindustrin har haft fortsatt negativ påverkan på tekniska oljor. Efterfrågan på fettsyror i Europa har ökat under det tredje kvartalet trots den allmänna konjunktur- avmattningen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00700/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00700/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar