Delårsrapport Januari - Juni 2004

Delårsrapport Januari - Juni 2004 · Karlshamnskoncernens nettoomsättning uppgick till 1.757 Mkr (1.656). - Resultat efter finansiella poster uppgick till 84 Mkr (93). - Resultat efter skatt uppgick till 60 Mkr (67). - Resultat per aktie uppgick till 2,87 kr (3,19). · Ökade marknadsandelar inom samtliga affärs-områden. · Hård konkurrens inom oljor och fetter. Special-produkter fortsätter att utvecklas positivt. · Höga utvecklingskostnader för omställning till större andel specialprodukter. · Kraftigt höjda råvarupriser har haft negativ resultatpåverkan på Tekniska Produkter. · Fortsatt volymtillväxt för vegetabiliska foder-råvaror. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20510/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar