Delårsrapport Januari - september 2003

Delårsrapport Januari - september 2003 - Karlshamnskoncernens nettoomsättning uppgick till 2.469 Mkr (2.376) - Resultat efter finansiella poster uppgick till 147 Mkr (151). - Resultatet efter skatt uppgick till 106 Mkr (109). - Resultat per aktie uppgick till 5,05 kr (5,16). - Svag konjunktur, stärkt krona samt ökade energi-kostnader påverkade koncernens resultat. - Intensiv konkurrens påverkade Oils & Fats negativt. Fortsatt ökad produktivitet och volymtillväxt av specialprodukter motverkar nedgången. - Beslut om investering för ökad tillverknings-kapacitet av specialprodukter inom Oils & Fats. - Förbättrat resultat och volymtillväxt inom Technical Products. - Fortsatt volymtillväxt för Feed Materials. Kapacitetshöjande investeringar under uppstart. Karlshamn den 22 oktober 2003 [REMOVED GRAPHICS] Jerker Hartwall Verkställande direktör För ytterligare information: Tel. 0454-826 03 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00520/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00520/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar