Karlshamns aktiva för bättre förhållanden vid produktion av palmolja

Report this content

Karlshamns aktiva för bättre förhållanden vid produktion av palmolja Sveriges Television sänder idag 13 januari kl. 21.30 ett program med titeln "Maten som skövlar". Programmet visar bl. a hur värdefulla naturområden tas i anspråk för den ökande produktionen av soja- och palmolja i Brasilien och Sydostasien. Karlshamns vill med anledning av detta klargöra sin inställning i frågan. Rapporter från Världsnaturfonden WWF och Svenska Naturskyddsföreningen SNF visar att odling av oljepalm i vissa fall bidrar till avverkning av värdefull tropisk regnskog. Karlshamns ser allvarligt på konsekvenserna av detta och deltar aktivt i att försöka åstadkomma långsiktiga förbättringar inför framtiden. Karlshamns anser att det är viktigt att värdefull tropisk regnskog, som också är källa för andra oljeväxter, bibehålls. Företaget strävar efter att ha leverantörer, som inte tar värdefull regnskogsmark i anspråk för att expandera sin produktion och köper därför sin palmolja från ett litet antal utvalda leverantörer i Västmalaysia. - Vår målsättning är att tillsammans med utvalda leverantörer och myndigheter utveckla kvalité och produktion för att minimera miljöbelastningen på lång sikt. Vi är övertygade om att de berörda länderna vinner på långsiktighet i dessa frågor, säger Bo Svensson informationschef på Karlshamns AB. Krav på leverantörer av palmolja Karlshamns följer noga produktionen av palmolja genom regelbundna besök hos leverantörerna i regionen samt ett utvidgat samarbete med branschföreningar. Tillsammans med internationella aktörer inom branschen och miljöorganisationer, framför allt WWF, arbetar Karlshamns för att: - skapa förutsättningar för miljövänlig odling av oljepalmen som drivs med långsiktig hänsyn till miljö och människa - etablera gemensamma kriterier för vilka krav som ska ställas på leverantörer av palmolja. Fortsatt arbete under våren 2003 Palmoljan är en nödvändig ingrediens vid produktion av transfria fetter samtidigt som den i övrigt håller hög kvalitet och har bra funktionella egenskaper. Det gör den till en attraktiv ingrediens i flera av de produkter som Karlshamns erbjuder. Karlshamns kommer att fortsätta sitt arbete med att förbättra förutsättningarna för miljömässigt sund produktion av palmolja. Under våren 2003 planeras ett möte i Malaysia med internationella aktörer. Syftet är intensifiera arbetet med att formulera och sprida de gemensamma krav som ska ställas på leverantörerna av palmolja. För ytterligare information kontakta Bo Svensson på Karlshamns AB tfn: 0454 - 820 00, 0708 182193 alternativt Jan-Olof Lidefelt tfn: 0454 82000, 0708 182137. Karlshamns är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialfetter. Karlshamns levererar specialfetter över hela världen och är marknadsledare i Norden och Östeuropa. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar