• news.cision.com/
  • Karlshamns/
  • Karlshamns dotterbolag Binol tecknar globalt distributionsavtal med Shell om miljöanpassade smörjmedel

Karlshamns dotterbolag Binol tecknar globalt distributionsavtal med Shell om miljöanpassade smörjmedel

Report this content

Karlshamns dotterbolag Binol tecknar globalt distributionsavtal med Shell om miljöanpassade smörjmedel Engagemanget för miljön och en ökad fokusering mot förnybarhet är två fundamentala ståndpunkter som förenar Binol AB och Shell-koncernen. Binol har under flera år verkat främst på den nordiska marknaden med sina miljöanpassade tekniska oljor, men satsar nu även på en internationalisering av sina produkter genom samarbeten med andra smörjmedelsföretag. Ett viktigt led i denna strategi har nu tagits genom ett fördjupat samarbete med Shell. Ett långsiktigt distributionsavtal där Shell får rätten att under eget varumärke marknadsföra vissa av Binols hydraul-, sågkedje- och skäroljor samt formsläppmedel och produkter till sågverksindustrin har nu undertecknats. Avtalet är globalt, men fokus ligger på Europa utanför Norden. - Shell är med sitt stora distributionsnät och starka varumärke en idealisk partner för vår expansion, menar Binols VD Magnus Jörsmo, samtidigt som han framhåller företagets strategi att fortsatt fokusera på att vara ett av världens ledande kunskapsföretag vad gäller miljöanpassade tekniska oljor. För ytterligare information kontakta: Binols VD Magnus Jörsmo, telefon 0454-828 28, mobil 073-973 58 28 eller Karlshamns informationschef Bo Svensson, telefon 0454-821 93, mobil 0708-182 193. E-post: binol@karlshamns.se. Internet: www.karlshamns.com Binol AB ingår i Karlshamnskoncernen och ansvarar för utveckling, tillverkning och marknadsföring av koncernens miljöanpassade tekniska oljor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00950/wkr0002.pdf

Dokument & länkar