Prestigefullt förstapris till Karlshamns - Bästa årsredovisningen

Report this content

Prestigefullt förstapris till Karlshamns - Bästa årsredovisningen Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa information utser Stockholmsbörsen årligen bästa årsredovisning. Bland de 98 bolag som tävlade i klassen "stora bolag" (börsvärde mer än 2 miljarder SEK) ansågs JM AB ha bästa redovisningen. I klassen "mindre" företag deltog 224 stycken och där ansågs Karlshamns ha bästa årsredovisningen. Vid prisutdelningen i samband med konferensen FINFORUM 2002 i Stockholm under tisdagen deltog från Karlshamns, VD Jerker Hartwall, Finansdirektör Stefan Sjölin och Informationsdirektör Bo Svensson. Juryns uppgift är att genom en helhetsbedömning, av så väl innehåll som grafisk formgivning, välja den externa redovisning som bäst motsvarar de krav som aktieägarna och andra läsare ställer. Den externa information som juryn bedömt är årsredovisningen, delårsrapporter, bokslutskommuniké för 2001 samt kvalitén på företagens hemsida. Juryn bestod av ordf. Clas Reuterskiöld, Nils Liliedahl, Stockholmsbörsen, Mats Ödman, Director Corporate Communications, Autoliv, Björn Jansson, analyschef Enskilda Securities, Carl-Erik Bohlin, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Juryns bedömning: Sammantaget är det juryns bedömning att redovisningen - årsredovisningen och delårsrapporter - håller en i förhållande till övriga bolag i klassen mycket god kvalitet och genomsyras av en ambition att på ett öppet och smakfullt sätt presentera verksamheten och dess utveckling. Årsredovisningen har en skön ton av såväl stabilitet som förnyelse. Många goda särdrag som innehåll, resultat- och balansräkningarna med kommentarer, det tydliga avsnittet om Karlshamns och miljön liksom vackra bilder och en rak skrivning om förändringsprocessen höjer läsvärdet. - Priset bästa årsredovisning visar att vi är på rätt väg med vår ekonomiska rapportering, säger VD Jerker Hartwall och tillägger att förbättring av den ekonomiska rapportering är bara en del i den omfattande förändringsprocess som företaget genomgår. Förändringsprocessen påbörjades för två år sedan med ett omfattande strategiarbete samt med bl. a en föryngring av organisation och ledning. Målet är att uppnå en långsiktig lönsam tillväxt för bolaget där enkelhet och tydlighet är vägledande i allt vi gör. Fakta Karlshamns årsredovisning Grafisk formgivning och produktion: Hallvarsson & Halvarsson, Göteborg Tryckeri: Civilen, Halmstad Foto: Bengt Nyberg, Ben Foto, Karlshamn För mer information var vänlig och kontakta VD Jerker Hartwall, telefon 0454 82211 eller 070 575 7110, informationsdirektör Bo Svensson 0454 82193 eller 0708 182193. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00810/wkr0002.pdf

Dokument & länkar